středa 4. července 2018

Váleční zajatci, Seznam ztrát a indexi v letech 1915 - 1919 - I. světová válka

Ještě jednou zopakuji tři databáze, které jdou otevřít na většině prohlížečů. Konečně jsem dal dohromady všechny tři seznamy dohromady na jednu stránku a jsou funkční. Tak ať dobře slouží a najdete co hledáte.

První světová válka

Abecední seznam jmen, uvedených v Seznamech ztrát

 • Digitální studovna Ministerstva obrany ČR
 • Vídeň: k. k. Hof - und Staatsdruckerei, 1914 - 1919
 • Vojenský historický ústav Praha
 • Signatura: H III 70

Odkaz na stránku >>>

Seznam ztrát vydaný

 • Digitální studovna Ministerstva obrany ČR
 • Vídeň: k. k. Hof - und Staatsdruckerei, 1914 - 1919
 • Vojenský historický ústav Praha
 • Signatura: H III 70

Odkaz na stránku >>>

Váleční zajatci
 • Národní knihovna ČR
 • Vídeň: k. k. Hof - und Staatsdruckerei, 1914 - 1919
 • Vojenský historický ústav Praha
 • Signatura: H III 70

Odkaz na stránku >>> (Národní knihovna ČR)

Odkaz na stránku >>> (Digitální studovna Ministerstva obrany ČR)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jestli mohu poradit tak při hledání určitého příjmení není nutno listovat celám dokumentem, ale stačí odhadnout na které stránce se asi bude nacházet dané příjmení (podle počtu stran dokumentu) a pak zadat stravu co hledáte. I když se netrefíte zcela jistě budete příjmení blízko a tak se rychleji proklikáte všemi dokumenty. I když funguje vyhledávání v dokumentu není na škodu nakonec zvolit klasické hledání na daných stránkách. Samozřejmě stačí otevřít stránku na dané části abecedy, není nutno procházet celý dokument.

úterý 3. července 2018

Toto spíše patří do vývodu, ale patří to do mého rodokmenu

V tomto článku popisuji jak jsem se snažil najít manželku jednoho mého Prapradědečka.Puchmayer Karel František časová osa života
Věk
datum
popis
Poznámka
0
22. 10. 1822
Narození Puchmayera Karla Františka

32
20. 09. 1854
???
Co do svých 32 let dělal nevím
32
21. 09. 1854
Sňatek s první manželkou Müller Natálie

33
1855
*Antonín

34
1856
*Viktor

36
1858
*Marianna

36
17. 5. 1858
Umrtí první manželky Müller Matálie

37
2. 5. 1859
Sňatek s druhou manželkou Weisbrich Anna
Do roka se znovu žení
38
1860
*Karel Ferdinand

39
1861
*František Josef

41
1863
*Natálie

42
30. 12. 1864
Umírá druhá manželka Weisbrich Anna

43
1865
Sňatek s třetí manželkou Rußek Marianna
Do roka se znovu žení, ale tento zápis nemám.
44
1865
Musela již být těhotná s prvním dítětem

44
8. 8. 1866
*Josefa

45
1867
*Natálie

75
17. 1. 1898
Úmrtí
75 roků; 2 měsíců; 2 týdnů; 2 dnů

Puchmayer Marianna, roz. Rußek M3


MN, 1842-09-26, Rußek Marianna, Rußek Johann & Rossmaril, Vylízaná Skála, Bunč 1, 8529-343L5Tak matriky oddaných ve všech těchto obcí jsem prošel. Hledal jsem v roce 1864 až 1866, zda není náhodou tam. Hledal jsem ve všech matrikách se vztahem ke Zdounkám, když jsem nic nenašel tak jsem hledal v matrikách, které se na ActaPublica nachází po napsání obce Kroměříž. Opět žádný záznam tak jsem pokračoval v obcích, které byli v okolí místa Hájovny / Fořtovny a zase nic.


Hlavní obce, kam mohla Vylízaná Skála – Bunč náležet. A to jsem zjistil, že v minulosti si na tuto oblast činilo nárok Buchlovské panství

Ukázka částí stabilního katastru pěti obcí co zde měli své katastry.
1 Výseč katastru obce Salaš s domy na Vylízané skále a Bunč

2  Výseč katastru obce Velehrad s domem na Bunči
 

3 Výseč katastru obce Jankovice

4  Výseč katastru obce Kostelany

5  Výseč katastru obce Roštín

Jak je vidět obce jsem poskládat od Salaše proti hodinovým ručičkám a jen na dvou katastrech jdou Budovy. Salaš - Vylízaná skála a Bunč a Velehrad - Bunč. Jak spolu tyto budovy souvisí nevím, zda bylo nebo nebylo rozhodující do jakého katastru patřili.


A podle informace ze stránky – obce Lubná

Cituji:
„Bunč se nalézá uprostřed severovýchodního hřebene Chřibů na křižovatce velmi starých cest, a proto se zdá pravděpodobnou existence osídlení již v dávných dobách. V roce 1481 je připomínáno jako příslušenství zdouneckého panství „puól vésky Rudy“ jejíž lokalizace by se dala hledat práv na místě Bunče. Strážní funkci místa se zdá napovídat nedaleké Staré Míto. Jméno Bunč vzniklo pravděpodobně podle významné moravské osobnosti Christiana Alexia Buntsche, který se sem uchýlil v roce 1682 i se svou rodinou z morem postiženého Hradiště. Zde, uprostřed lesů, hledal hradišťský syndikus a právní zástupce velehradského konventu ochranu před morovou nákazou. Zápis o Bunči z roku 1831 přifařuje zdejší myslivnu do Zdounek, zatímco doposud spadala pod faru buchlovicko.“

O tom, že tato oblast patřila pod různé fary a panství svědčí i zápis z obce Salaš:

Citují výňatek:
„…Na konci roku 1779 v matrice poznačeno jest: Tohoto roku byl oddělen Buchlovský Salaš od farnosti Buchlovské a přidělen administratoru Velehradskému, jak dekret naznačuje. Dle dekretu připadl Buchlovský Salaš k Velehradu pod správu duchovní 7. července v 1779, ale jen pod správu duchovní, nikoli pod správu vrchnostenskou. Odtud zajisté vysvětliti lze, proč i potom ještě v matrikách označováno za doby klášterní zda-li zápis byl ze Salaše Velehradského nebo Buchlovského. Po zrušení kláštera r. 1784 zavedeny místo dosavadních“
Více najdete na stránce obce Salaš, kde vám vysvětlí některé peripetie, kam patřila:  http://www.salasuh.cz/informace-o-obci/historie/


A i přes veškerou snahu jsem zatím matriční zápis o sňatku nenašel.  středa 16. května 2018

Hradilové v druhé matrice 5176 Čejkovic pro roky 1699 - 1743, část 2

Kdo byl manželským párům za svědky na svatbách v matrice 5176 pro Čejkovice
a
 komu zase Hradilové byli za svědky na svatbách  v této matrice.

Oddané manželské páry
Hradilů a jejich svědkové


MO, 1702-12-21, Copulaty i Honesty Juvenes Leonhardg Def: Petri Walligun Civitatis Regice Hradileiensé, Inkola filig ium Honesta Vidna Marina Waczlaw Kraličsek inkola Čzeiko, Testes Joanes Tuma Pauly Bicza Czeikovicensis, Čejkovice, 5176-172P2
MO, 1713-11-19, Hradil Martin & Czanfal Elisabetha (Mathias), Čejkovice, svědci Joannes Varmuža, Martinij Brslicza ves Čejkovice, 5176-189P7A
MO, 1717-01-27, Hradil Marinus & Hnidak Juditha (Georgius), Čejkovice, svědci Bilek Georgius & Warmužik Joanna, Čejkovice, 5176-194P7
Oddávající kněz A.R.P., Admodum Reverendus Pater - Veledůstojný Otec Granij Joannem
MO, 1722-06-08, Hradil Georgius (Martin) & Drigner Catharina (Simonis), Čejkovice, svědci Malik Joanne & Warmužik Joanne, Čejkovice, 5176-203L9
Oddávající kněz A.R.P., Admodum Reverendus Pater - Veledůstojný Otec Richter Joanem Carolum
MO, 1734-01-26, Hradil Marti & Catharina, Čejkovice, svědci ¤etrobak & Hnisdil Joanne,Čejkovice, 5176-223L10
MO, 1713-11-19, Horczičzka Joan (Andrea) & Hadil Cathatina (Martini), Čejkovice, svědci Tuna Joanes & Naclnij Tußinskij Čejkovice, 5176-189P7B
MO, 1713-11-19, Prlek Georgius (-) & Hradil Ctharina (Jakobi), Vrbice & Čejkovice, kmotři Ssimeczek Pauly Vrbice & Pazderka Caroly Čejkovice, 5176-189P7COddané manželské páry
kterým byl Hradil Georgius za svědka


MO, 1728-04-11, Bruschczek Antonius & Kubus , Čejkovice, svědci Kogisch Joanne & Hradil Georgio, Čejkovice, 5176-213P11
MO, 1729-02-27, Hanak Joannes & Vlassinsky Anna, Čejkovice, svědci Varmuža Ignatio & Hradil Georgio, Čejkovice, 5176-215L6
MO, 1734-01-20, Slezak Josty & Rosadil Marina, Čejkovice, vědci Kezus¨Wenceslai & Hradil Georg, 5176-223L9
MO, 1739-07-27, Novotny Mathias & Rokyta Ana, Čejkovice, svědci Hradil Georgi & Hnízdil Joanne, Čejkovice, farář, Heintz Josephus, 5176-230L6
MO, 1742-11-20, Horcžiczka Francis & Drabek Justina, Čejkovice, svědci  Mathias & Hradil Georgi, Čejkovice, 5176-233P9

středa 9. května 2018

Hradilové v druhé matrice 5176 Čejkovic pro roky 1699 - 1743

Kdo byl manželským párům za kmotry v matrice 5176 pro Čejkovice a komu zase Hradilové byli za kmotry v této matrice.

Manželský pár 
Hradil Georgius & Catharina

Kmotři pro manžele Hradil Georgius & Catharina

Kmotři dětí manželů jsou Hanak Joannes & Marina
Kmotři dětí manželů jsou Martinez Mathius & Elisabeth

Narození děti manželů Hradil Georgius & Catharina ve sledovaném období

01. MN, 1723-09-07, Hradil Paulina, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Hanak Joannes & Marina, 5176-91L14
02. MN, 1725-05-13, Hradil Joanes, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Hanak Joannes & Marina, 5176-97P14
03. MN, 1727-09-01, Hradil Rosalia, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Hanak Joannes & Marina, 5176-105P7
04. MN, 1730-02-18, Hradil Josephus, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Martinez Mathius & Elisabeth, 5176-113P11
05. MN, 1732-03-04, Hradil Victorinus, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Martinez Mathius & Elisabeth, 5176-122P3
06. MN, 1734-10-13, Hradil Franciscy, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Martinez Mathius & Elisabeth, 5176-132P1
07. MN, 1736-02-03, Hradil Veronica, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Martinez Mathius & Elisabeth, 5176-136P1
08. MN, 1738-07-12, Hradil Jakobus, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Martinez Mathius & Elisabeth, 5176-146L8
09. MN, 1741-02-26, Hradil Gunegundis, Hradil Georgius & Catharina, Čejkovice, kmotři Martinez Mathius & Elisabeth, 5176-151L14

Komu byli manželé Hradil Georgius a Dringer Catharina za kmotry:

Manželské páry a verze jejich jmen a příjmení a obce, kde bydleli.

 Drabek Andreas & Mariana  Čejkovice
 Hanak Joannes & Marina  Čejkovice
 Gyba Thomas & Maria  Čejkovice
 Chyba Thomas & Marina  Čejkovice
 Knesl Joannes & Barbora  Poddvorov
 Martinez Mathius & Elisabeth  Čejkovice
 Pleczak Michael & Anna  Potworovij
 Ssrobak Joanes & Catharina  Čejkovice
 Sczastne Andreas & Maria  Vrbice
 Schtiastny Andreas & Marina  Vrbice
 Sstiastny Andreas & Marina  Vrbice
 Vitek Joanes & Marina  Čejkovice

01.
MN, 1722-01-29, Gyba Marianna, Gyba Thomas & Maria, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-84L9
02.
MN, 1722-01-29, Ssrobak Marina, Ssrobak Joanes & Catharina, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-86L7
03.
MN, 1723-01-03, Hanak Agnes, Hanak Joannes & Marina, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-86L7
04.
MN, 1723-01-03, Hanak Anna, Hanak Joannes & Marina, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-95L19
05.
MN, 1723-01-03, Knesl Josephus, Knesl Joannes & Barbora, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-93L11
06.
MN, 1723-01-03, Martinez Joanne, Martinez Mathius & Elisabeth, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-94
07.
MN, 1723-01-03, Sstiastny Matthaus, Sstiastny Andreas & Marina, Vrbice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-95P6
08.
MN, 1725-01-13, Drabek Antonius, Drabek Andreas & Mariana, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-96P5
09.
MN, 1725-07-07, Chyba Joannes, Chyba Thomas & Marina, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-98L18
10.
MN, 1725-10-01, Martinez Elisabetha, Martinez Mathius & Elisabeth, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-99P13
11.
MN, 1725-11-22, Knesl Catharina, Knesl Joannes & Barbora, Poddvorov, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-99P20
12.
MN, 1726-04-12, Sstiastny Georgius, Sstiastny Andreas & Marina, Vrbice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-101L16
13.
MN, 1726-11-18, Vitek (gemini) Thomas & Franciskus, Vitek Joanes & Marina, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-101L18
14.
MN, 1727-03-21, Martinez Franciskus, Martinez Mathius & Elisabeth, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-104P3
15.
MN, 1727-10-05, Drabek Andreas, Drabek Andreas & Mariana, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-105P16
16.
MN, 1728-08-014, Sstiastny Bartholomeus, Sstiastny Andreas & Marina, Vrbice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-108P6
17.
MN, 1728-08-25, Chyba Cenegundis, Chyba Thomas & Marina, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-108P15
18.
MN, 1730-06-28, Martinez Petrus, Martinez Mathius & Elisabeth, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-115L11
19.
MN, 1731-03-14, Sczasne Maria, Sczastne Andreas & Maria, Vrbice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-118P13
20.
MN, 1731-08-22, Martinez Cunegundus, Martinez Mathius & Elisabeth, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-120P1
21.
MN, 1731-09-17, Drabek Catharina, Drabek Andreas & Mariana, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-120P17
22.
MN, 1733-09-27, Sczasne Catharina, Sczastne Andreas & Maria, Vrbice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-128P3
23.
MN, 1733-09-27, Schtiastny Carolus, Schtiastny Andreas & Marina, Vrbice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-133L
24.
MN, 1737-04-07, Martinez Catharina, Martinez Mathius & Elisabeth, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-134L14
25.
MN, 1739-08-16, Pleczak Joanes, Pleczak Michael & Anna, Potworovij, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-150P1
26.
MN, 1741-07-10, Martinez Anna, Martinez Mathius & Elisabeth, Čejkovice, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-157P17
27.
MN, 17419-09-01, Pleczak Ctharina, Pleczak Michael & Anna, Potworovij, kmotři Hradil Georgi & Dringer Catharina, 5176-150P16

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Další manželský pár
Hradil Martin & Justina

Kmotři dětí manželů jsou Mnatinoha Paulus & Juliana

MN, 1720-05-20, Hradil Marina, Hradil Martin & Justina, kmotři Mnatinoha Paulus & Juliana, Čejkovice, 5176-78P2

Manželé Hradil Martin & Justina v matrice 5176 nemají žádný zápis o jejich kmotrovství.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Další manželský pár
Hradil Martin & Juditha


Kmotři dětí manželů jsou Mniatinoha Paulus & Juliana

MN, 1724-05-19, Hradil Paulus, Hradil Martin & Juditha, Čejkovice, kmotři Mniatinoha Paulus & Juliana, 5176-94P13
MN, 1728-02-24, Hradil Marina, Hradil Martin & Juditha, Čejkovice, kmotři Mniatinoha Paulus & Juliana, 5176-106P13


Manželé Hradil Martin & Juditha v matrice 5176 nemají žádný zápis o jejich kmotrovství.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Další manželský pár
Hradil Georgius (*před r. 1699) & Mariana
(Nemám tento pár v rodokmenu, Georgius se narodil v období, kdy chybí nebo nebyla vedena. Nevím čí byl syn ani, kdy se narodil. Kdy proběhla svatba a zda měli spolu s ženou nějaké dítě.)

Manželé Hradil Georgius & Marina v matrice 5176 nemají žádný zápis o narození jejich dětí.

Jsou zde záznamy o narození dětí manželů Drssczka Mathias & Marina

Kmotři jsou Hradil Georgius & Marina.

MN, 1724-06-16, Drssczka Joanes, Drssczka Mathias & Marina, Čejkovice, Hradil Georgius & Marina, 5176-95L2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Další manželský pár
Hradil Georgius (*před r. 1699) & Corsorte
(Nemám tento pár v rodokmenu, Georgius se narodil v období, kdy chybí nebo nebyla vedena. Nevím čí byl syn ani, kdy se narodil. Kdy proběhla svatba a zda měli spolu s ženou nějaké dítě.)

Manželé Hradil Georgius & Marina v matrice 5176 nemají žádný zápis o narození jejich dětí.

Jsou zde záznamy o narození dětí manželů Vitek Joanes & Marina

Kmotři jsou Hradil Georgius & Corsorte

MN, 1724-06-16, Vitek Paulus, Vitek Joanes & Marina, Čejkovice, Hradil Georgius & Corsorte, 5176-95L6

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Následovat bude článek o svatbách a svědcích novomanželů z matriky 5176

pondělí 30. dubna 2018

Oznámení o omezení přístupu na mé stránky na MyHeritage, odůvodnění níže.

Po určitou dobu jsem uzavřel stránky tak aby nešel ani náhled nežijících. Počkám až si "sedne" současná právní úprava "Ochrany osobních údajů". Časem stránky zase potevřu, nechci být v současné době pokusným králíkem našeho právního systému.

Takže na mích stránkách uvidíte v současné době asi toto:
Hradil Antonín (*1833) a Hradil Julie, roz. Pulsberger, potomci
Pokračování rodu Hradila Martina (*1792) a Pecuchové Cecilie
Stránka, kterou hledáte, je součástí Hradil Antonín (*1833) a Hradil Julie, roz. Pulsberger, potomci.
Toto jsou soukromé rodinné stránky
Máte-li dobrý důvod, proč se stát členy těchto stránek, kontaktujte jejich správce s žádostí o členství.


Takže když tak mne kontaktujte přes tyto stránky nebo na můj e-mail  "genealogie.hradil@gmail.com" (bez úvozovek).

Děkuji za pochopení

Požádat o členství

pátek 19. ledna 2018

Jak se dostalo příjmení Hradil do Čejkovic.

Článek o tom jak se Hradilové dostali do Čejkovic, jsem publikoval v záložce GenealogieHradil.
Pokud si jej chcete přečíst najdete jej zde >>>


pátek 22. prosince 2017

Nějaká inspirace z psaní mé Rodinné kroniky

Již jsem to několikrát dával do diskusních fór o genealogii tak jsem proto zpracoval tuto stránku, snad někoho inspiruji.
V podstatě mám zpracováno ke konci roku 2017 cca 1600 stránek různých dílů rodinné kroniky. V podstatě jsem celou rodinnou kroniku rozdělil do několika částí:
Celkově vám napoví nadpisy knih, jak jsem je pojal.
Seznam knih, číslování je zatím pracovní:
K01, RK, rodokmen po meči
K02, RK, rodokmen po přeslici
K03, RK, Vývod po meči
K04, RK, 00, Vývod po přeslici. Celý
K04, RK, 01. Vývod po přeslici, Stránský (výseč z celého vývodu)
K04, RK, 02. Vývod po přeslici, Puchmayer (výseč z celého vývodu)
K04, RK, 03. Rozrod větev Stránský - Koštuřík (výseč z celého vývodu)
K30, RK, 01. Armáda. Rakousko-Uhersko. Moravská část
K30, RK, 02. Armáda. Rakousko-Uhersko. Dolní Rakousy část
K30, RK, 03. Armáda. Rakousko-Uhersko. Slovenská - Uherská část
K30, RK, 04. Stejnokroje c. a k. armády a námořnictva v letech 1867-1918
K32, RK, Slovácká brigáda
K33, RK, Lánové rejstříky, Urbáře Morava a Slezsko
K40, RK, 01. Rodinná příjmení
K40, RK, 02. Charvátská příjmení na jihovýchodní Moravě a přilehlém Slovenském Záhoří
K40, RK, 03. Rodinná příjmení, Kristmon
K50, RK, 01. Cechy ve vztahu k rodinným řemeslům (Pernikář, provazník,...)
K50, RK, 02. Historie voskařství a svíčkařství (Cesta svíčky historií)
K53, RK, 01. Císařské velkostatky. Hodonínský, Velkopavlovický, Holíčský, Šaštínský
K53, RK, 02. Redlichův a Stummerův cukrovar Hodonín
K55, RK, Architektonické památky Kopčan
K60, RK, Farní (a jiné) kostely spojené s rodokmenem
K65, RK, Kroje na Podluží a Hodonínsku
K70, RK, 01. Města a vesnice spojená s předky
K70, RK, 02. Historie mést a vesnic (pomocné k K87.)
K73, RK, 01. Města a vesnice spojená s předky, katastrální skici, mapy a další
K75, RK, 01. Historie některých šlechtických rodů spojených s rodokmenem
K75, RK, 02. Historie některých měšťanských rodů spojených s rodokmenem
K80, RK, Chorvaté na Moravě
K81, RK, Francouzi na Moravě
K91, RK, Auta Viléma Stránského, vlastní i ta na nichž jezdil
K98, RK, Různé poznámky a data k jednotlivým knihám RK)
K99, RK, Další dokumenty
KF10, RK, Freisingerové v Praze

V knihách shromažďuji i data, která odpovídají na otázku co můj předek asi dělal za práci ve svém pracovním postavení. Například dědeček byl správce Holíčského císařského velkostatku, tak informace o tomto velkostatku a to je dáno i o dalších firmách. Protože v rodu se nalézají potomci Chorvatů, kteří po roce 1530 prchali z Balkánu, tak shromažďuji vše co o tom odchodu a příchodu na Moravu. Čejkovice sousedí s Čejčem, který je spojen s kolonizací zpustlé obce pomocí francouzských bezzemků z Lotrinska a tito se přiženili nebo přivdali do našeho rodu je nutno tuto událost také zaznamenat. A v neposlední řadě se mě tam motá nějaká šlechta a měšťané Kroměříže a Kyjova a další tak to taky rozšiřuji v jiné knize.

Záleží na každém, jak si to rozdělí.

Každá kniha s informacemi o rodokmenu je rozdělena na kapitoly a podkapitoly. Kapitola vždy pojednává o jedné generaci předků se základními informacemi, tabulkami a grafy. Přidávám k nim vždy takové dokumenty, co jsem nalezl v archivech. Např. výpisy ze zápisu o dlužnících na platbách vrchnosti, výpisy z evidenční knihy vydání pracovních knížek, čeledních knížek a domovských listů, a další obdobní dokumenty. Samozřejmě čím starší generace tím méně dokumentů, jsou zde jen matriční zápisy a mnohdy ne všechny.
V každé kapitole dané generace v první podkapitole vypisuji několik významných Evropských událostí, události v království, na panství a případně v dané obci (několik odrážek, např. kdo vládl státu, panství a podobně). Aby se našinec mohl zorientovat v jaké době předkové vyrůstali, například když Prusové táhli na Vídeň nebo po bitvě u Slavkova (bitva tří císařů) byl v kraji velký problém v zásobování obyvatel, všechna vojska kraj přímo vyjedla a nejen potravinami pro lidi, ale i krmivem, které spotřebovali vojenští koně a bylo jedno, která to byla armáda.
Abych mohl shrnout více informací z některých oblastí tak jsem vytvořil knihy o:
 • ·         Službě v armádě.
 • ·         Širší informace o obcích, v nichž žili.
 • ·         Popis řemesel, jimiž se předkové zaobírali.
 • ·         Kostelech, kde byli oddáni (i další) předkové
 • ·         Informace o Hodonínských cukrovarech, kde pracoval jako správce můj předek
 • ·         Informace o císařských velkostatcích i zde pracoval jako správce jiný předek
 • ·         O Chorvatech, kteří přicházeli na Moravu po r. 1530, kdy prchali před Turky, Chorvaty mám v rodině
 • ·         A další podle toho co rozšiřuje info o rodině a prolíná se do všech větví rodinyRodinnou kroniku zpracovávám ve formátu PDF, jelikož se stále něco doplňuje tak to není možné vytisknout, knihy koncem roku, pokud jsou aktualizovány rozesílám zájemcům z širší rodiny, abych je inspiroval k jejich bádání a podnítil jejich zájem o genealogii. Někdy se to i podaří tak, že se někdo dá do bádání svého rodokmenu, tu část co mám mu pak poskytnu, ať nehledá, co bylo nalezeno.
Tady je pár ukázek, jak vypadají mé stránky: (knihy jsou zpracovány tak aby se dalo využít jejich zpracování v elektronické podobě a tak se dá rychle vracet na obsah nebo na stránky na webu, místa v textu a podobně.)

Samozřejmě každý má jiné dokumenty a fotografie, které do dané kroniky dává. A rozdělení je také individuální. Fotky jsem zde nedával to je jednoduché foto a jeho popis.

Kromě kroniky v textové podobě mám také zpracován "film" s daty vztahujícími se k rodinné hlavní větvi  (Hradil).  - https://hradil-cejkovice.blogspot.cz/2017/06/jak-nas-rod-z-sera-dejin-vstoupil-do.html
K tomu mám stále na disku rozpracované toto video, abych je mohl dle potřeby zpracovávat upravovat a doplňovat.


 Dále mám deset DVD zpracovaných jako výběr rodinných událostí co byli zaznamenány ještě na kameře 8 mm, později na video kameře, a nakonec jako digi video. Na kameře mám zaznamenány události širší rodiny někde od konce padesátých let do současnosti.

A samozřejmě zpracovaný rodokmen uložený ve formátu několika počítačových program. (V podstatě vše zpracovávám ve FTB8 a pak pomocí GEDCOM  převedu na jiný program.

Zpracovaný archiv naskenovaných fotografií, rozdělení podle jednotlivých rodin a jejich jedinců a s popisem o koho jde, o jakou událost a kdy k tomu došlo.

Zpracovaný archiv všech dokumentů v písemné formě a také archiv digitálních dokumentů.

To vše je samozřejmě vedeno tak aby to uspokojilo mé potřeby, takže i tyto archivy si každý upraví dle svých možností a potřeb.