Info

Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:

Jak vyhledávat pomocí obsahu, platí pro všechny záložky
Na anonymní dotazy nebude reagováno, budou posílány do spamu.
Nepomáhám s přečtením starých textů, na FB je dost skupin, kde si lidé pomáhají se čtením.

čtvrtek 2. března 2023

Díl Rodinné kroniky s názvem Koštuřík Pavel a Gajdorus Marianna jejich rodina v USA stát New York

Další díl Rodinné kroniky je ukončen, samozřejmě jak se časem dostanu k dalším datům a dokumentům bude tak jako každý díl i tento postupně doplňován.

Tak tři týdny trpělivé práce, vyhledávání doplňování a opětovného doplňování je zamnou a podařilo se mě shromáždit většinu dat o této větvi co se dá najít na internetu a našich matrikách. Některá data samozřejmě na internetu zatím nejsou což je samozřejmé.

Začal jsem od narození v rodných vesnicích obou manželů, přes příjezd do Ameriky, sňatek, získání pozemků přes narození syna a pak následují další generace.

Dokonce jsem našel informaci o mém pátém bratranci.

 Uvidíme, co časem přinese další výzkum.

Tady je ukázka tohoto dílu a tři strany v původní velikosti:


sobota 25. února 2023

Ukázka vojenského záznamu na stránkách FamilySearch

 Při hledání informací o jedné mé rodinné větve jsem našel i tanto záznam o vojenské službě mého příbuzného žijícího za II. sv. války v USA. Takže pokud jste dlouho nehledali na FS tak se na to podívejte u těch, co mohli být odvedeni v době války.


Joe M Kosturik

Military • United States World War II Army Enlistment Records, 1938-1946 

Originál:

 

Name

Joe M Kosturik

Marital Status

Single, without dependents

Event Type

Military Service

Event Date

22 Jun 1942

Event Place

Binghamton, New York, United States

Term of Enlistment

Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law

Race

White

Citizenship Status

citizen

Birth Year

1913

Birthplace

NEW YORK

Education Level

1 year of high school

Civilian Occupation

Unskilled occupations in manufacture of boots and shoes

Military Rank

Private

Army Branch

Branch Immaterial - Warrant Officers, USA

Army Component

Selectees (Enlisted Men)

Source Reference

Civil Life

Serial Number

32376769

Affiliate ARC Identifier

1263923

Box Film Number

05052.169

  

Překlad do českého jazyka, pomocí Translated with DeepL:

 

Jméno

Joe M Kosturik

Rodinný stav

Svobodný, bez závislých osob

Typ události

Vojenská služba

Datum události

22. června 1942

Místo události

Binghamton, New York, Spojené státy americké

Doba zařazení

Odvedení na dobu trvání války nebo jiné mimořádné situace plus šest měsíců, podle uvážení prezidenta nebo jinak v souladu se zákonem.

Rasa

Bílá

Občanství

Status občana

Rok narození

1913

Místo narození

NEW YORK

Úroveň vzdělání

1 rok střední školy

Občanské povolání

Nekvalifikované zaměstnání ve výrobě bot a obuvi

Vojenská hodnost

Vojín

Armádní složka

Odvětví Nemateriální složka – praporčíci, USA

Armádní složka

Výběrčí (poddůstojníci)

Zdroj Odkaz

Civilní život

Pořadové číslo

32376769

Přidružený identifikátor ARC

1263923

Box Číslo filmu

05052.169

 Ukázka části záznamu na webu:Tady je odkaz:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K8R6-HZ4