středa 28. listopadu 2018

Podnikatelé v Čejkovicích v roce 1939


Městys. 265 m n. m. Okresní úřad a okresní soud Hodonín.
Krajský soud Uherské Hradiště. OK Brno. 2476 obyvatel, vlak (5 km), pošta, telegraf, telefon, 1 katolický kostel.
Sbor dobrovolných hasičů.
Autobusová doprava > Gavenda, Bohumil
Bednáři > Pecka, Eduard
Biografy > Bio „Orel"
Cihelny > Pecka, Eduard
Holiči > Pohl, Karel
           > Zavadil, František
Hospodářská družstva > * Jihomoravské vinařsko-ovocnické družstvo, z. sp. s r. o. se sídlem v Čejkovicích.
Hostince > Martinec, Stanislav
               > Staněk, Josef
Klempíři > Gallina, Josef
Koláři > Kornfeil, Vincenc
    > Kornfeil, Vojtěch
    > Banáček, Josef
    > Stávek, Stanislav
Kováři > Kornfeil, Jan
            > Kovařík, Michael
            > Opluštil, Josef
            > Sťavík, František
            > Kalábek, Štěpán
            > Šimánek, Miloš
Krejčí > Herzán, Ferdinand
           > Hradil, Josef
           > Stávek, Přemysl
           > Válek, Jindřich
Mlýny > *Havlíček, Josef
Obuvnici > Herzán, Josef
                > Komárek, Antonín
                > Pavlík, František
                > Pavlík, Rudolf
                > Polášek, Vavřín
                > Šašvata, Josef
                > Dražílek, Jan
Pekaři > Kříž, Josef
           > Majer, Jan
           > Strniska, Antonín
Pokrývači > Bárta, Tomáš
                 > Dána, Tomáš
Porodní asistentky > Herzánová, Filoména
                               > Hnidáková, Ludmila
Řezníci > Čermák, Tomáš
             > Hroza, František
             > Staněk, Josef
Sedláři > Mokruša, Josef
            > Syrovátka, Josef
Smíšené zboží
Obchody > Gertner, Petr
                > Havlátová, Alžběta
                > Hycl, František
                > Kovaříková, Marie
                > Kuchaříkova, Anděla
Spořitelny a záložny > *Spořitelní a záloženský spolek, Čejkovice, z. sp. s r. n.
                                  > *Zemědělská záložna „Domovina“, z. sp. s r. o. v Čejkovicích.
Tesařští mistři > Stýskal, Josef
Trafiky > Gertner, Petr  
             > Havlátová, Alžběta
             > Hycl, František
             > Martinec, Stanislav
Truhlář > Kmenta, Metoděj
             > Martinec, Stanislav
Velocipédy (Obch. a zast.) > Hycl, František
                                            > Kuchařík, František
Zámečníci > Grünvald, Jan
                  > Martinec, Josef
Zvěřina a drůbež (Obchody) > Pohlová, Helena
                                              > Ševčíková, Anna
                                              > Švancarová, Marie.

Podle: Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství

Za použití úředních pramenů
Svazek II, Band II: Seznam adres: Morava ... = Adressbuch des Protektorates Böhmen und Mähren für Industrie, Gewerbe, Handel und Landwirtschaft : Unter Benützung amtlicher Quellen .... Adressenverzeichnis: Mähren
ZDROJ
Moravská zemská knihovna
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE
Praha: Rudolf Mosse, 1939


úterý 13. listopadu 2018

Matriky - Čejkovice, Starý a Nový Poddvorov

Tak to se mám co načekat až budou digitalizovány.

Ta nejkratší doba je při dnešním názoru a přístupu MZA Brno 12 let.  


Aspoň kdyby byli přístupné matriky 5196, 9197, 9198

mnohém by to napomohlo.

sobota 10. listopadu 2018

Další kniha z mé série Rodinné kroniky, zobrazení města, městeček a vsí

K70, RK, 01. Města a vesnice spojená s předky

V této části rodinné kroniky se snažím najít co nejstarší pohlednice, obrázky, ale také reprodukce obrazů jak vypadala města, městečka a vesničky v kterých mí předkové žili aby to dokreslilo celkové informace o životě předků. Jde to dosti těžce, protože samozřejmě fotografie a pohlednice se rozšířili koncem 19. století a ne každé lidské sídlo se stalo na tolik poutavým aby je nějaký malíř zvěčnil. Velkým úspěchem je když se mě podaří najít nějaký historický obrázek na němž je dokonce vidět dům mích předků nebo příbuzných. Například obrázek (rytinu) Kyjova jsem použil k vyznačení domů v nichž žili mí předkové a jejich příbuzní.
Také zde budu dávat určitý přehled historie daných obci se zaměřením na informace z doby kdy tam , předkové žili (samozřejmě pokud se takové informace dají zjistit.

K obrázku a vlaječkám mám v kronice tabulku s tím kdo a kdy tam bydlel (je to zjištěno z matričních záznamů).


Ukázka některých stránek z knihy.

Samozřejmě obrázky a pohlednice sháním. kde se dá a je dosti problém něco najít. Jeden z předků bydle v Krakově (Polsko) a na konci ukázky je vidět 20 obrázků Krakova.

Další kniha z mé série Rodinné kroniky o armádě

K30, RK, 01. Armáda. Rakousko-Uhersko. Moravská část

Opět zde vznikla potřeba rozebrat vše co jsem zjistil o předcích a jejich službě v Armádě, včetně služby za I. světové války.  Různé informace se dají také získat z různých matričních záznamů, sčítacích operátů, a podobě. Když pak znáte druh a číslo jednotky a místo kde sloužil mžete si vypsat informace o této jednotce, jejím bojovém nasazená, pietních místech a další a další informace co najdete v různé literatuře nebo na webu. Níže je ukázka mého obsahu této knihy a dva obrázky jak asi kniha vypadá.

1           Předmluva

2           Úvod
3           O Rakouské a později Rakousko-Uherské armádě
4           Místa narození a působení mužů mé rodiny a z toho vyplývající zařazení do jednotek armády.
4.1         Jedná se zejména o Moravské obce na Hodonínsku
4.2         Informace ze Státního okresního archívu v Hodoníně
4.3         Informace z Vojenského historického archivu v Praze
4.4         První žádost o informace z Vojenského historického archivu v Praze
4.4.1        Druhá žádost o informace z Vojenského historického archivu v Praze
4.4.2        Větve rodokmenu s označením předků s žádostí
4.5         Informace o vojenské službě ve sčítacím archu při sčítání 1857 – 1921
4.6         Odvody do armády, služba v armádě a další záznamy o vojenské službě
4.6.1        Seznam osob zařazených roku 1888 do vojenské povinnosti
4.7         O službě v armádě uvedené v zápisech matrik
4.8         Kdo z předků bojoval v I. světové válce
5           Vojenské jednotky k roku 1897 a 1914
5.1         Vojenské jednotky na území Moravy a Slezska
5.1.1        Řadové pěší pluky
5.1.1.1       3. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 3), Doplňovací okres Kroměříž
5.1.1.2       99. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 99), Doplňovací okres Znojmo
5.1.2        Zeměbranecké pěší pluky
5.1.2.1       24. zeměbranecký pěší pluk (k. k. Landwehr Infanterieregiment Nr. 24), Zeměbranecký doplňovací okres Znojmo
5.1.2.2       25. zeměbranecký pěší pluk (k. k. Landwehr Infanterieregiment Nr. 25), Zeměbranecký doplňovací okres Kroměříž
5.1.3        Domobranecké pěší pluky
5.1.3.1       24. domobranecký pěší pluk (k. k. Landsturm Infanterieregiment Nr. 24), Domobranecký doplňovací okres Znojmo
5.1.3.2       25. domobranecký pěší pluk (k. k. Landsturm Infanterieregiment Nr. 25), Domobranecký doplňovací okres Kroměříž
5.1.3.3       Polní myslivci
5.1.3.4       Myslivci v c. (a) k. armádě - stručný přehled vývoje se zaměřením na rok 1866
5.1.3.5       17. prapor polních myslivců (k. u. k. Feldjágerbataillon Nr. 17), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.3.6       25. prapor polních myslivců (k. u. k. Feldjágerbataillon Nr. 25), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4        Dělostřelecké jednotky
5.1.4.1       1. pevnostní dělostřelecký pluk (k. u. k. Festungsartillerieregiment Nr. 1), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4.2       2. divizion těžkých houfnic (k. u. k. Schwere Haubitzdivision Nr. 2), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4.3       2. jezdecký dělostřelecký divizion (k. u k. Reitende Artilleriedivision Nr. 2), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4.4       2. polní houfnicový pluk (k. u. k. Feldhaubitzregiment Nr. 2), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4.5       5. polní kanónový pluk (k. u. k. Feldkanonenregiment Nr. 5), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4.6       10. pevnostní dělostřelecký prapor (k. u. k. Festungsartilleriebataillon Nr. 10), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4.7       13. zeměbranecký polní houfnicový divizion (K. k. Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 13), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.4.8       13. zeměbranecký polní kanónový divizion (K. k. Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 13), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.5        Jezdecké jednotky
5.1.5.1       4. zeměbranecký hulánský pluk (k. k. Landwehr Ulanenregiment Nr. 4), Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast)
5.1.5.2       6. dragounský pluk (k. u. k. Dragonerregiment Nr. 6), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.5.3       11. dragounský pluk (k. u. k. Dragonerregiment Nr. 11), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.5.4       12. dragounský pluk (k. u. k. Dragonerregiment Nr. 12), Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast)
5.1.5.5       15. dragounský pluk (k. u. k. Dragonerregiment Nr. 15), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.5.6       Technické jednotky
5.1.5.7       Automobilové odděleni (k. u. k. Automobilabteilung), (více doplňovacích obvodů)
5.1.5.8       Oddělení vzducholodí (k. u. k. Luftschifferabteilung), (více doplňovacích obvodů)
5.1.5.9       Telegrafní pluk (k. u k. Telegraphen Regiment), (více doplňovacích obvodů)
5.1.5.10   Železniční pluk (k. u k. Eisenbahnregiment), (více doplňovacích obvodů)
5.1.5.11   2. vozatajský divizion (k. u. k. Traindivision Nr. 2), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.1.5.12   2. zákopnický prapor (k. u. k. Sappeurbataillon Nr. 2), Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast)
5.2         Vojenské jednotky na území Slovenska (Uherska / Horní ch Uher)
5.3         Vojenské jednotky na území Dolních Rakousy (Rakousy pod Enží)
6           Příloha
6.1         Seznam názvů pěších pluků v letech 1805 – 1809
6.2         Rakousko-uherské dělostřelectvo na počátku války
6.2.1        Organizace rakousko-uherského dělostřelectva na počátku války
6.2.2        Výzbroj rakousko-uherského dělostřelectva
6.3         Ukázky uniforem Rakouské a Rakousko-Uherské armády
6.4         Vojenské jednoty v rámci Rakousko-Uherska, mapa
7           Přílohy
7.1         Povinná vojenská služba v Rakousku-Uhersku
7.2         Odvody
7.3         Zařazení k jednotce
7.4         Prezenční služba
7.5         Služba v záloze
7.6         Typlcký průběh vojenské služby v Rakousku-Uhersku
7.7         Seznam názvů pěších pluků v letech 1805- 1809
7.8         Rakousko-uherské dělostřelectvo na počátku války, 1. část
7.8.1        Organizace rakousko-uherského délostřelectva na počátku války
7.8.2        Výzbroj rakousko-uherského délostřelectva
7.9         Ukázky uniforem Rakouské a Rakousko-Uherské armády
7.10     3. pěší pluk (Habsburská monarchie)
7.11     Rakousko-uherské vojenské známky: Legltimationskapsel našich pradědů
7.11.1    Nouzová výroba
7.12     Vojenské jednoty v rámci Rakousko-Uherska, mapa
8           Doslov
9           Seznam knih Rodinné kroniky
10       Poznámky a upozornění k zpracování rodinné kroniky

10.1     Některá vysvětlení k získaným datumům a s tím spojenými datumy.


Dálší kniha z mé série Rodinné kroniky


K60, RK, Farní (a jiné) kostely spojené s rodokmenem

Tuto knihu jsem vytvořil by jsem zpracoval historii všech kostelů ve kterých byli oddáni nebo křtěni a biřmováni mí předkové a z kterých mohli odcházet na poslední místo jejich věčného odpočinku. Takto bych to musel psát u každého a to by se asi čtenáři nelíbilo a bez historie by také nebylo ono. Mám tam i rodinný strom a při kliknutí na daný pár se dostanu na stránku s daným kostelem. Jelikož rodina se nachází na území dnešní Moravy, Slovenska a Dolního Rakouska, rozdělil jsem knihu i podle těchto území. Zde je obsah knihy a na konci je obrázek zpracovaných stránek. (To číslování knih je zatím pracovní)

Obsah:

Morava

1           Kostely v nichž předkové přijímali katolické svátosti

2           Čejkovice – Farní kostel sv. Kunhuty

3           Starý Poddvorov – Filiální kostel sv. Martina

4           Kobylí – Farní kostel svatého Jiří

5           Vrbice - Farní kostel svatého Jiljí

6           Prušánky - Kostel sv. Isidora

7           Dolní Bojanovice – Farní kostel sv. Václava

8           Petrov (Zvolanov / Bobalov) – Kostel sv. Václava

9           Sudoměřice – Kostel Krista Krále

10       Břeclav - Farní kostel s. Václava

11       Hodonín – Farní kostel sv. Vavřince

12       Poštorná – Farní kostel Navštívení Panny Marie

12.1     Charvátská Nová Ves

13       Mikulčice – Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

14       Moravská Nová Ves – Farní kostel sv. Jakuba Staršího

15       Kyjov – Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje

16       Dobřínsko - Farní kostel svatého Prokopa

17       Oslavany – Farní kostel svatého Mikuláše

18       Kroměříž

18.1     Farní kostel Nanebevzetí panny Marie

18.2     Kolegiátní kostel svatého Mořice (též chrám sv. Mořice)

18.3     Kostel sv. Jana Křtitele

19       Loštice - Farní kostel svatého Prokopa

20       Moravičany - Kostel svatého Jiří

21       Mohelnice - Kostel svatého Tomáše z Canterbury


Slovensko

22       Kopčany, Slovensko - Farní kostel sv. Štefana Uherského

23       Unín, Slovensko – Farní kostel sv. Petra a Pavla

24       Holíč, Slovensko - Farní kostel Božského srdce

25       Nové Mesto nad Váhom - Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie


Rakousko

26       Rabensburg (Ranšpurg)  - Kostel sv. Heleny


Mapy bez odkazů

Rodinné větve s odkazy


středa 7. listopadu 2018

Dnešní vygenerování mého vývodu s blízkou rodinou

Tak jsem dnes zkusil vygenerovat v programu Ahnenblatt obrázek rodinného vývodu.

Pro větší obrázek klikni na obrázek.


neděle 28. října 2018

Na Čejči je svatba Hradila z Přerova a Dobrozemské z Hodonína

V matrice oddaných jsem našel sňatek "MN, 1863-07-31, Hradil Stefen & Dobrozemský Maria, Čejč 62, 5345-12L7"

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10471/?strana=12


Tento Hradil podle dostupných podkladů nenáleží k Čejkovickému rodu Hradilů.