pondělí 15. dubna 2019

Další pokračování mé Rodinné kroniky

     Města a vesnice spojená s předky, katastrální skici, mapy a další informace o domech v nichž předkové žili.

     V této knize bych chtěl ukázal všechny informace co jsem o těch domech sehnal. Zejména na mapách ukázat, kde dům je nebo byl. Možná časem získám i z Katastru nemovitostí další podklady, ale ta asi zařadím jen do složky jako přílohu této knihy.

     Tato kniha by měla navázat na knihu s historickými obrázky, pohledy a fotografiemi měst ve kterých, předkové žili. Tam bude ukázána obec a v této knize informace o domech kde předkové žili. 

     Kniha ještě není hotová, ale již jsem pokročil přes polovinu a doufám, že se mě podaří ji do léta nebo podzimu dokončit.

Tady je malá ukázka prvních dvou stran:Současný obsah:A takto vypadá zpracovaná kniha:


Detail z knihy:


Detail z knihy:


středa 20. března 2019

Dobrovolní hasiči v Čejkovicích - oslavy 130. výročí vzniku

Hodonínský Deník . cz
Dobrovolní hasiči v Čejkovicích podávají pomocnou ruku všem potřebným
Cituji:
"Čejkovice - Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovicích vznikl v roce 1887. Přežil několik státních zřízení a loni oslavil 130. výročí svého vzniku. ....."

Článek najdete zde >>>

O historii se můžete dočíst více v této knize:Kniha je dostupná na internetu zde >>>

Z hasičské kroniky pro Čejkovice cituji:
"Sbor hasičský v Čejkovicích.
Obec Čejkovice, na pahorkatině ležící, čítá 445 domů s převládající krytbou křidlicovou. Dobrovolný sbor hasičský byl založen roku 1887. a zakladatelem byl obecni výbor. Starostou obce tehdy byl Frant Stávek, rolník. V představenstvu obce byli: Matěj Simolka, Klim. Hnidák, Tomáš Opluštil, Jan Němeček, Jos. Martinec, Tom. Martinec. Všichni byli sboru hasičskému přízniví; přízeň prokazovali tím, že jej peněžitě podporovali.
Prvním předsedou byl Frant. Stávek, starosta, náčelníkem Jos. Lev, mistr kovářský, jednatelem Method Bezděk, učitel. Téhož času bylo 32 členů. Sbor trvá 11 let.
Nyní jest předsedou sboru Frant. Stávek, rolník, náčelníkem Josef Lev, mistr kovářský, jednatelem Tom. Martinec, rolník. Dnes jsou členy sboru (jména oněch, jež od začátku až podnes jsou členy sboru, tištěna jsou písmem ležatým): Frant. Damborský, Frant. Hradil, Štěp. Kalábek,
Jiří Kratochvil, Ludvík Majzlík, Tomáš Michna, Martin Mikulica, Josef Mokruša, Berth. Saks,
Tomáš Stávek, Josef Stávek, Frant. Šťavík, Václav Strýček, Matouš Zimolka, Frant. Zimolka,
Jakub Bíza, Frant. Kratochvíl, Frant. Říha.

Sbor má čtyřkolovou a dvoukolovou stříkačku v ceně 1200 zl.;  týž po celý čas trvání svého súčastnil se 35 požáru."
Strana 208-281

pátek 8. března 2019

Další kniha rodinné kroniky byla dokončena v elektronické podobě

Dnes jsem dokončil verzi otcovské linie pro mého bratrance a sestřenici. Kniha má pracovní název "K01, RK, 02, rodokmen po meči, pracovní verze, (Hradil Stanislav I.)". Kniha je zaměřena na historii naší společné historie až po našeho společného předka. Pokud budou dodány podklady pro rozepsání kapitol jejich rodičů a jejich vlastních rodin s potomky, tak jim to dopracuji, dle dodaných materiálů.

Tady je ukázka 160 stran kroniky:


A tady je pohled na detail č. 1


A tady je pohled na detail č. 2Ceny zemědělský plodin po sklizni v Čejkovicích 1783 - 1819

Jeden místní člověk si poznamenával ceny plodin po sklizni v Čejkovicích. Jednalo se o pana Matěje Pecůcha*) a je to z knihy "Historie obce, Čejkovice, za císaře"

Rok/cena žito /měřice pšenice /měřice ječmen /měřice oves /měřice vino/bečka
1783 1 zl. 18 kr. 1 zl. 30 kr. 1 zl. 45 kr. 14 zl.
1791 1 zl. 51 kr. 3 zl. 1 zl. 24 kr. 37 kr.
1794 1 zl. 30 kr. 2 zl. 1 zl. 18 kr. 1 zl. 3 kr. 14 zl. 15 kr.
1795 2 zl. 2 zl. 30 kr. 42 kr.
1799 3 zl. 3 zl. 12 kr. 1 zl. 18 kr. 1 zl. 12 kr. 14 zl. 15 kr.
1805 8-9 zl. 10-11 zl. 5-6 zl. 3-4 zl. 150 zl.
1812 1 zl. 30 kr. 2 zl. 1 zl. 45 kr. 20 zl.
1813 400 zl.
1814 13 zl. 15 zl. 250 zl.
1815 18 zl. 20 zl. 14 zl. 7 zl.
1816 30 zl. 33 zl. 25 zl. 8 zl.
1817 13 zl. 15 zl. 7 zl. 4 zl. 200 zl.
1818 3 zl. 5 zl. 2 zl. 1 zl. 36 kr. 70 zl.
1819 3 zl. 5 zl. 1 zl. 45 kr. 1 zl. 15 kr.

Poznámka: Matěj Pecúch je můj předek ze sedmé generace předků.

úterý 5. března 2019

Obrázky domů a obcí, kde předkové žili a vyrůstali

       Pohlednice jsou krásná věc, stačí mnohdy jejich sken, jinak by se ze mne stal sběratel i pohlednic a starých fotografií. Ovšem pohlednice a fotografie jsou jen tak k přelomu 19. a 20. století. Takže se snažím najít pokud to jde i starší obrazy / rytina (a podobně), které se k daným obcím vztahují. Dokonce jsem si z toho udělal jednu takovou Knihu Rodinné kroniky, ve které shromažďuji tyto staré obrázky těchto obcí. Každá obec v ní dělá jednu kapitolu.

Ukázka z knihy obrázků obcí kde žili předkové.


     Další knihu jsem věnoval přímo domům ve kterých v těch obcích předkové žili. Zde jsem se snažil shromáždit nejen obrázky nemovitostí, ale také polohu domů na starých mapách a skicách:

Ukázka z knihy o domech, kde žili předkové.
středa 20. února 2019

Třetí část Rodinné kroniky, vývod otcovské větve mé matky

Tak jsem snad již zcela ukončil otcovskou část vývodu mé matky. Nyní pracuji na části vývodu její matky. Pro lepší přehlednost jsem zpracoval Rodinnou kroniku tak aby tam byli zvýrazněny všechny děti mého pradědečka a prababičky s jejich životními partnery. Pro tento způsob jsem se rozhodnul proto, abych mohl tuto část vývodu použít pro všechny své vlastníky a vlastnice. Pokud bych šel, až k této generaci musel bych tam zapracovávat pro ty vlastníky i větve, které se přivdaly nebo přiženily do naší rodiny. To již nechám na svých příbuzných.

     Kniha je zpracována elektronicky, ale tak aby bylo možné ji bez problémů vytisknout a svázat. Většinou to chtějí jak v PDF tak v „surovém“ stavu ve Wordu aby si mohli tu část doplnit až po svou osobu. To již nechávám na jejich uvážení.  V podstatě mám jen sestru a moji bratranci a sestřenice včetně vlastníků a vlastnic mají nejmladší generace jiné a chtějí tam mít své předky.


Tady je pár ukázek ze stránek Rodinné kroniky:
Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.

 Úvodní dvoustrana, na další stránce je obsah (první část)

Tak tady je 135 stran textu, tabulek, grafů, fotografií, mapek a dalších informací o této části rodiny.

Toto je stránka s lokalizací na staré mapě tří základních obcí odkud pochází můj děda, pra...děda ...


Tady je základní dělení rodiny než začnu popisovat vývod.

Mapka kde se v minulosti narodila značná číst větve Stránských.

Tady je mapka Babolova / Zvolenova, ke bydlel Koštuřík Martin z r. 1786.

     Tady je ukázka hledání sňatku jednoho z předků v matrikách. Stejně zatím nenalezen.


Možná jsem někoho inspiroval, někdo by to dělal jinak, někdo by to nedělal vůbec, ale takový je již možný názor každého, kdo dělá rodokmen.


Dovětek:
     Jinak z této knihy a knihy čtvrté „Rodinné kroniky – rodinné větev matčiny matky“ a třetí části, ve které je zpracována generace mé babičky a generace mé matky nakonec vytvořím pro mě a mou sestru vývod větví naší matky. Takže tam doplním podrobnosti o těchto dvou generací. A ta první dvě knihy (Třetí a Čtvrtá část Rodinné kroniky bude pro ty příbuzné, kteří k této části mého rodokmenu náleží.